Wszystko związane z ochroną środowiska
02-07-2015  12:40

Wody mogą stać się skażone poprzez sztuczne substancje, będące wynikiem działalności człowieka, oraz wskutek oddziaływania naturalnych procesów. Takim normalnym procesem mogą być różnego rodzaju zmywy które przenoszą ze sobą pierwiastki zanieczyszczające w postaci resztek roślinnych, związków żelaza, części ilastych i pylastych oraz mase innych. O dużo bardziej groźne dla środowiska są jednak zanieczyszczenia wywołane przez człowieka. Mogą nimi być substancje płynne, ale też gazowe i ciała stałe. dostają się one do wód w większości wypadków ze ściekami przeróżnego pochodzenia: miejskiego, przemysłowego, wiejskiego. Zanieczyszczenia takie są również w wodach pochłodniczych, zasolonych wodach pokopalnianych, spływach z terenów fabrycznych i użytkowanych rolniczo, spływach pochodzących ze składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych. Niebezpieczne substancje przedostawać się mogą do wód również za pośrednictwem powietrza, do którego przekazywane są pyły i gazy z przeróżnych gałęzi przemysłu. W wypadku zanieczyszczeń które trafiają do wód z powodu na sposób ich dopływu, cechuje się trzy typy zanieczyszczeń: punktowe, liniowe i obszarowe. Pierwsze z nich, zanieczyszczenia punktowe znaczą, że są one wprowadzane do wód w dokładnie określonym miejscu (np. zrzuty ścieków miejskich i przemysłowych). Zanieczyszczenia liniowe są związane z oddziaływaniem zanieczyszczeń na jakimś ciągu (np. ulice o zwiększonym ruchu). Zanieczyszczenia obszarowe są wprowadzane nieregularnie, w przeróżny sposób i w różnych położeniach zasobnika wodnego. Do tego rodzaju zanieczyszczeń należą te, które przedostają się do wód za pośrednictwem powietrza. Zanieczyszczenia wód mogą mieć zróżnicowaną naturę. Mogą one powodować zmiany fizyczne takie jak: kolor, zapach, smak, mętność i temperatura, także zmiany chemiczne przez zawartość w zanieczyszczeniach substancji chemicznych pochodzenia organicznego i nieorganicznego, również o naturze biologicznej. Zanieczyszczenia chemiczne mogą być przynoszone przez różnych związków, których nie sposób wyszczególnić. Należałoby jednakże zaznaczyć, że najgroźniejszymi zanieczyszczeniami chemicznymi, powodującymi znaczne, negatywne zmiany w jakości wody są z grupy organicznych: pestycydy, detergenty, fenole oraz aromatyczne aminy, a z grupy związków nieorganicznych: metale ciężkie, związki azotu i fosforu. Zanieczyszczenia biologiczne powodują takie choroby jak: tyfus, wirusowe zapalenie wątroby, a nawet paraliż dziecięcy. www.ekoswiat.eu